Kartklippet nedan visar vilka övergångar det finns sommartid mellan centrala Huddinge och Älvsjö.
I kartan har jag kryssat alla sträckor som inte vinterunderhålles. Huddingevägen vinterunderhålles visserligen, men tre dagar efter snöfall är sträckan fortfarande ej snöröjd. För min del så är det en omväg att cykla via Huddingevägen, därför skippar jag glatt den.
Det syns jättetydligt på kartan att det saknas intresse att hålla någon cykelbana farbar mellan Huddinge kommun (Huddinge) och Älvsjö när det snöat. Speciellt när det snöat såpass mycket som det gjort just nu. Men detta är inget undantag, utan det ser ut så här varje vinter.

Karta över vilka cykelförbindelser som finns mellan
Huddinge Kommun och Stockholms stad.
Vintertid finns egentligen ingen vettig cykelförbindelse mellan kommunerna.

Mellan pilen längst till väster (E4:an) och den längst till höger (bron vid Ågesta) är det ca 10 km fågelvägen. Huddingevägen ligger ca mitt emellan.

Huddingevägens gång och cykelbana tre dygn efter snöfall. Foto: Fredrik Rosenqvist

Trafikverket ansvarar för plogning av gång/cykelbanorna längsmed Huddingevägen. Tre dagar efter snöfall ser gång/cykelbanan ut som kortet här ovan… Cykelbanorna längsmed Huddingevägen är oftast eftersatta varje vinter.

Nästa övergång (åt väster) är genom Älvsjöskogen. Denna sträcka vinterunderhålles ej, så den är ofarbar på vintrarna. Det kan gå att cykla där när fotgängarna har plattat till snön. Men det kräver en bra cykel, mycket god balans och bra dubbade vinterdäck.

Nästa pil är via Korkskruven (Huddinge) och Myrvägen (Älvsjö). Denna väg är en smal kurvig 30-väg bestående av rejäl backe. Vägen klassas som lokalgata och plogas typ max en gång per dygn vid snöfall. Underlaget brukar vara modd, is, gropar, iskanter m.m. Då vägen är smal och kurvig har bilister svårt att komma om. Många chansar och gör tyvärr farliga och tighta omkörningar (har blivit prejad där).

Det är denna väg som både Huddinge kommun och Stockholms stad rekommenderar vintercyklister. Så här ser vägen ut när den är nyplogar:

Som man ser på filmsnutten så kräver denna sträcka en bra cykel med bra dubbade vinterdäck samt en cyklist med mycket god balans och cykelvana…

Nästa övergång är från änden på Svartlösavägen via gångbanor (är ej skyltat som cykelbanor) och denna sträcka går via trappor. Enligt Stockholm stad vinterunderhålles ej denna väg. Så här ser denna sträcka ut:

De två sista överfarterna (Mickelbergsvägen, Gamla Södertäljevägen, något längsmed E4:an) har jag dålig koll på, då dessa passager medför en allt för lång omväg för mig.

Passager öster om Huddingevägen har jag också dålig koll på. Jag tror det finns någon form av g/c-bana som binder ihop Myrängen och Rågsved. Sedan kommer sjön Magelungen och nästa överfart är via Ågestabron. Det finns någon gångbro vid Farstanäset, men att ta sig ner till den är också ett äventyr vintertid och jag tror det är enklare att cykla via Ågestabron.

Stockholms stads karta på prioriterade cykelstråk.

Vad kan Stockholm och Huddinge göra?

Så, vad skulle Stockholms stad och Huddinge kommun göra för att underlätta för vintercyklister som vill ha en chans att cykla mellan Älvsjö och Stuvsta (Huddinge)?
Här är några förslag:

  • Bygg en riktig cykelbana längsmed Älvsjö elljusspår (den delen som går parallellt med järnvägen). Se sedan till att sopsalta denna sträcka samt prioritera upp villavägarna som leder fram till spåret så att de är lika fina som bussgatorna (Stambanevägen, Storskogsvägen, Herr Göstas väg och Herr Stens väg.
  • Prioritera upp gatorna Stambanevägen, Korkskruven och Myrvägen till bussgator. Med andra ord ploga fram asfalten!
  • Bygg en cykelbana som binder ihop Svartlösavägen med någon av villavägarna i Huddinge (samt se till att snöröja dessa vägar). Kanske en cykel och gångbro över Långsjön om det ligger villatomter i vägen?

Båda kommunerna pratar om att man vill att folk skall ta cykel istället för bil. Dock verkar båda kommunerna glömt att folk kanske vill kunna cykla mellan kommunerna…
Varför?

Jonas Pannagel
Cyklandeombud

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx