Hur/vad skriver vi om på twitter?

 • Rapporter om brister i cykelinfrastruktur i Stockholms län
 • Brister i underhåll
 • Uppföljningar på ärenden
 • Alltid i korrekt ton (som i dialogmöte öga mot öga)
 • Aldrig ironi/sarkasm (som kan misstolkas)
 • Aldrig nedsättande om andra

Hur gör jag rent praktiskt?

 • Om det är en snabb-rapport ”on the road” ta två bilder på bristen, ta en screenshot av din kartposition (då behövs mindre/ingen text till platsbeskrivning),
 • Ev lägg @ till trafikredaktionen P4 Stockholm om det är allvarlig fara för många på tex prio cykelstråk eller regionalt cykelstråk om det är höga trafikflöden.
 • Om det finns en post här på webbsidan om ärendet, lägg upp kort förklarande tweet m länk till sajten och tre bilder.
 • Om det är felanmält upprepade gånger i Stockholms stad, utan åtgärd, kan det anges i tweet och samtidigt adressera till Stockholms stad.
 • Om det är felanmält massor m gånger utan åtgärd och/eller systemfel kan samtidigt trafikborgarråd Daniel Hellden adresseras, men max 1-2 ggr/månad för detta konto kanske.
 • Om det inte gäller Stockholms stad kan resp kommun adresseras, tex Solna, Sollentuna, Järfälla osv. En del tar emot felanmälningar även via twitter.
 • Adressera gärna till lokalpress om det får plats, Direktpress och Mitti
 • Kolla igenom vårt twitterflöde så får du lite feeling för hur det brukar se ut.
 • Lägg till #cykla #trafiksäkerhet #trafiken #vägarbete #vintercykla #snöröjning eller annat om det får plats

Vad vi inte twittrar om

 • Nationella erfarenheter (om det inte har tydlig koppling till ärende vi driver, och i så fall gör det tydligt)
 • Förarbeteende med nationell relevans
 • Cykelutrustning
 • Medianyheter (om det inte hänger ihop med ett lokalt ärende/tema vi driver)

Vem svarar på kommentarer på twitter?

 • Den som driver resp ärende kan svara på kommentarer, alternativt admin

Stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad på twitter

läs här