Stockholms stad klarar inte att göra omledningar av gång- och cykeltrafik utan att det blir farligt och avskräckande för cyklande. Inte ens när cyklande felanmäler gång på gång blir det rätt.

[texten uppdateras]
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län har systematiskt kartlagt tillfälliga trafikomledningar av gång- och cykelbanor i Stockholm sedan 2015. I de flesta fall misslyckas beställare, entreprenörer och trafikplanering på trafikkontoret, stick i stäv med stadens egna styrande dokument att prioritera gång och cykel som vardagstransport. Ofta prioriteras motortrafiken och beställarens önskemål. Och ibland är det trafikkontoret själva som prioriterar motortrafiken. Inte ens när de mest envisa medborgarna felanmäler vecka efter vecka sker rätt åtgärder i många fall. Ibland händer det att brister förnekas istället för åtgärd.

Vad har hänt sedan 2016?

2016 var läget inte så ljust. Trafikkontoret var skeptiska när vi föreslog utbildning om gång- och cykeltrafik för entreprenörer. Trafikkontoret sa istället att det inte finns sådana utbildningar. Trafikroteln svarade att de ”inte ser några generella kompetensbrister”. Trafikkontoret var inte intresserade när vi föreslog att kräva vite av en entreprenör. Idag 2019 är läget annorlunda, vi vet att tex vite används oftare. Men fortfarande ser det i princip lika illa ut vid tillfälliga trafikomledningar för gång- och cykelrafiken. Stadens egna villkor för TA-planer följs ofta inte. Trafikkontoret godkänner TA-planer där cyklande leds rakt ut i tung motortrafik. Ibland saknas TA-plan helt vid arbeten. Under hösten 2019 har trafikkontoret genomfört extra kontroller av TA-planer vid gång- och cykelbanor. Bra, men trots det fanns flera exempel där trafikkontoret inte ville åtgärda arbeten, ibland även där ambulans fick transportera skadade trafikanter från vägarbeten. Under 2020 kommer trafikkontoret sannolikt höja vitesbelopp, där har staden lyssnat på de cyklandes krav, mycket bra.

Pendlingsstråk. Läs om ärendet här.

Varför är det avgörande att vägarbeten utförs rätt för cyklande?

Hur ska vägarbeten göras säkra för cyklande i Stockholm?

  • Stockholms stads tekniska handbok saknar till stor del anvisningar idag (2016) för omledning av gång- cykeltrafik. Den behöver kompletteras.
  • Tillfälliga trafikomledningar ska ligga i linje med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.
  • Starta permanent vidareutbildning om gång- cykeltrafik för tjänstepersoner på trafikkontoret som handlägger TA-planer.
  • Entreprenörer och beställare bör utbildas med nytt certifieringssystem, och utbildningen bör utformas  externt med rätt kompetens om gång- och cykeltrafik.
  • Vite och sanktionsavgifter måste användas mot de beställare/entreprenörer som misslyckas. Ev behöver vitesbeloppen höjas. Kontroll och vite fungerar inte  idag (2016).
  • Börja kräv sanktionsavgifter där TA-plan saknas.
  • Börja kräv förnyad utbildning vid upprepade brister. För utmärkningsansvarig, företag som upprättat TA-plan, entreprenörens projektledare samt entreprenörens ledning och beställaren.
  • VTI Anna Niska, ”Skärpta krav och vite”

Ärendehantering

Ärendenummer KC-1950815
160324 Mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén på trafikroteln, trafikkontoret, samt media.
160620 Mail till nya trafikdirektören Jonas Eliasson
160621 Ännu inget svar från trafikkontoret efter tre månader, påminnelsemail skickas.
161209 Ännu inget svar från trafikkontoret. Inget svar från trafikroteln om konkreta åtgärder.
170201 Ännu inget svar om konkreta åtgärder från trafikroten/trafikkontor. Ny fråga mailad.
190909 Uppmaning mailad till nya trafikdirektören på trafikkontoret.
2019 Höst. Trafikkontoret har genomfört extra kontroll av TA-planer vid gång- och cykelbanor.

Över 70 dokumenterade arbeten sedan 2015 med flera hundra avvikelser.

Avstängt prioriterat cykelstråk, men trafikomledning saknas.
Läs mer här

2020-01-24

Byggstängsel utan reflexmarkering på pendlingsstråk, TA-plan saknas. Felanmält ett halvår utan åtgärd.
Läs om ärendet här

2020-01-23

Besiktning #12 slussenbygget. Över 10 nya avvikelser. Ca 20 ej åtgärdade tidigare avvikelser.
Läs mer här

191218 slussenbygget

Peab blockerar ett av Stockholms mest trafikerade cykelstråk utan trafikomledning. Cykeltrafik får köra ut i mötande motortrafik.
Läs om ärendet här

191216 Peab tvingar ut trafikanter i mötande motortrafik

Risk för dödsfall vid trafikkontorets arbete Drottningholmsvägen.
Läs om ärendet här

Besiktning #10 slussenbygget. Många avvikelser ej åtgärdade. Fortfarande följer inte Skanska och slussenprojektet stadens framkomlighetsstrategi, de följer inte det egna ”fokus på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik”
Läs besiktning #10 här

Konflikt och risker vägarbete Norr Mälarstrand. Trafikkontoret vill inte ändra, de är nöjda.
Läs om ärendet här

Eltel struntar i stadens villkor för vägarbete
Läs mer här

191025

50cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik
Läs mer här

Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta när Strukton renoverar för Region Stockholm.
Läs mer här

Implenia struntar i TA-plan och utsätter trafikanter för risker vid Åkeshov
Läs mer här

Risker när entreprenör inte följer villkor för TA-plan vid Torsgatan.
Läs mer här

Fasadarbete på cykelpendlingsstråk, risk för personskador. Omledning saknas.
Läs om ärendet här

Kabelarbete på cykelpendlingsstråk, risk för personskador. Felanmälan ger inte åtgärd.
Läs om ärendet här

Risk för dödsfall vid vägarbete Norrbyvägen. Trafikkontoret har godkänt alla TA-planer. Felanmälan ger inte åtgärd.
Läs om ärendet här

Besiktning #9 slussenbygget. 10 nya avvikelser. Gamla avvikelser ej åtgärdade. Stadens framkomlighetsstrategi följs inte, gång- och cykeltrafik har minimala marginaler. Biltrafik har goda marginaler.
Läs besiktning #9 här

Personskador vid vägarbete Stadsgårdsleden. Trafikkontoret har godkänt TA-planer. Trots upprepade felanmälningar görs inga åtgärder
Läs om ärendet här

Trafikomledning blockerar körriktning utan rätt skyltning på cykelpendlingsstråk vid stadshuset. Trafikkontoret har godkänt lösningen.
Läs om ärendet här

Besiktning #8 slussenbygget, 25 nya avvikelser
Läs besiktningen här

Betongblock på cykelpendlingsstråk Lindhagensplan, utan anledning.
Läs om ärendet här

Byggtrafik på barnens cykelbana till skolan
Läs om ärendet här

Vägarbete Djurgården utan hänvisning för cykeltrafik
Läs om ärendet här

Incidenter vid trafikomledning Stadshuset. Trafikkontoret har godkänt lösningen. Trots felanmälan sker inte rätt åtgärder.
Läs om ärendet här

Skräckexempel i trafikomledning när staden bygger cykelbana vid Lidingövägen. Trafikkontoret är handlingsförlamade och åtgärdar inte trots felanmälan.
Läs om ärendet här

Trafikomledning av cykelpendlingsstråk Vinsta har brister med risk för personskador. Läs om ärendet här

Huvudstråk blockerat av staket utan omledning, utan reflexer
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk blockerat av hantverkare, Trafik Stockholm åtgärdar bara hinder i biltrafik
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk helt blockerat av entreprenör
Läs om ärendet här

Foto/observation Mats L 170502 kl 0750

Skyltar för biltrafik placeras på huvudled för cykeltrafik
Läs om ärendet här

Staket utan reflexer i cykelbana, hänvisning saknas
Läs om ärendet här

Svart vägg mitt i huvudled för cykeltrafik utan omledning, godkänt av trafikkontoret efter en ”samlad bedömning”
Läs om ärendet här

Prioriterat cykelstråk blockerat, äldre och funktionsnedsatta får klara sig bäst de vill i frusna traktorspår i lera.
Läs om ärendet här

Cyklande tvingas ut i tung trafik utan hänvisningar. Trafikkontoret godkänner utan att ens nämna cykeltrafik med ett ord.
Läs om ärendet här

Betongvägg mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk
Läs om ärendet här

Trafikkontoret vägrar åtgärda farlig omledning längs prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk Bällstavägen, skyltar mitt i cykelstråket.
Läs om ärendet här

Regionalt cykelstråk blockerat med staket utan reflexer, Henriksdal
Läs ärendet här

Vägarbete Hässelby utan omledning, utan avspärrning, utan skyltning Läs om ärendet här

Staket utan reflexer på huvudstråk för cykeltrafik Arenavägen/Palmfeltsvägen
Risk för personskador

Farligt vägarbete på huvudstråk Ringvägen
Läs om ärendet här

Farligt arbete på huvudstråk för cykeltrafik Fiskartorpsvägen

Stockholms mest trafikerade cykelstråk blockeras av plastband, ingen TA-plan finns, amatörlösningar istället för yrkeskunskap.
Läs ärendet här

Staket utan reflexer på prioriterat cykelstråk Lövstavägen

Byggställning riskerar invalidiserande skador på regionalt cykelstråk. Trafik Stockholm förstår inte risker för cykeltrafik.

Huvudstråk blockerat av vägarbete utan omledning/skyltning, Bandhagen/Örbyleden

Arbete på regionalt cykelstråk i Hägersten riskerade invalidiserande skador för cyklande
Läs om ärendet här

Risk för dödsolycka vid kabelarbete Ulvsundaplan prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här

Gående tvingas ut i cykelstråk utan rätt skyltning, TA-plan saknas
Läs om ärendet här

Risk för invalidiserande skador för cyklande vid slussen, besiktning nummer 6.
Läs besiktning nr 6 här

Cykelstråk avspärrat utan hänvisning för cyklande.
Läs om ärendet här

Farlig omledning Birger Jarlsgatan pendlingsstråk
Läs om ärendet här

Bristerna vid slussen fortsätter, ny besiktning av Cyklandeombud
Läs besiktningen här

Farligt blockerad cykelbana, med staket utan reflexer. Västberga Allé 67
Läs ärendet här

Cykelbana blockerad av staket utan reflexer, prioriterat cykelstråk från Västerbron på Långholmsgatan Läs om ärendet här

Blockerat för cyklande i Älvsjö Götalandsvägen, trots felanmälningar Läs om ärendet här

Cykelhuvudled leds in bland lekande barn på ett av Stockholms mest populära promenadstråk. Brister förnekas istället för åtgärder. Läs om ärendet här

Livsfarligt skräckexempel på cykelstråk vid Värtahamnen mot Lidingö. Läs om ärendet här

Dödens vägarbete, 50 cm kvar för cyklande precis intill tung trafik. Trafikkontoret är handlingsförlamat, ”Jag skulle bli hängd” säger trafikingenjören, om en säker omledning skulle göras för cyklande. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här

Nybroplan, cyklande och gående tvingas rakt ut i biltrafiken. Efter felanmälan gör entreprenören ändå nya fel i omledningen. Pendlingsstråk.
Läs om ärendet här

Livsfarligt för cyklande vid Slussenbygget. Trots att detta är Stockholms mest trafikerade cykelnod. Entreprenörens intresse och kompetens om cykelinfrastruktur brister helt, trots upprepade felanmälningar. Långt över 75 dokumenterade brister, och ej dokumenterade är sannolikt över 40.
Läs om slussencirkusen här.

Cyklande riskerar att krossas av busstrafiken vid slussenbygget

City. Stora byggprojekt, men cykeltrafiken ignoreras till stor del. Här väljer entreprenören avskräckande lösningar för cyklande.
Läs om ärendet här

Är det lockande och inbjudande att cykla här?

Ulvsundaplan. Prioriterad dubbelriktad cykelhuvudled leds upp på trottoar där inte ens de gående får plats. Trots kontakt med entreprenör, trafikkontor och trafikroteln är det fortfarande inte åtgärdat efter en månad.
Läs om ärendet här.

Staket utan reflexer i cykelbanan, Kungsholmen, prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här

Plastband som avspärrning till grävd grop i Västerort. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet är

Cyklande kraschar i avspärrning utan reflexer, Södermalm
Läs om ärendet här

Listan med misslyckade vägarbeten i Stockholm är oändlig

Östermalm, cyklande leds ut över trottoarkant utan ramp. Cyklande med funktionsvariationer utesluts, liksom föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp eller lastcykel. Yrkesmässiga transporter med lastcykel utesluts.
Läs här

Omledning Västerort, inga varningsskyltar för hål i asfalten. Prioriterat cykelstråk. Ingen åtgärd trots felanmälan.

Götalandsvägen, oklar navigering

Foto Claes H

Betongblock mitt i cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Spånga kyrkväg

Avspärrad cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Sofielundsvägen Upprepad felanmälan hjälper inte.

Misslyckad omledning för cyklande Nioörtsvägen

Ingen omledning alls för cyklande Norra Stationsgatan

Svårt för lastcyklar, armcyklar, seniorcyklar passera vägarbete Lindhagensgatan. Pilar saknas https://t.co/g4K28waV3spic.twitter.com/nCRnBAgYMU— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 8 oktober 2015

Gallerstaket rakt över cykelbana utan reflexer. Hässelby. Platschef lovar beställa reflexer. pic.twitter.com/PyVrWKts9D— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 25 september 2015

Skyltsläp placerat farligt, risk för invalidiserande skador f cyklande. @Trafikverket ? @StockholmDirektpic.twitter.com/KugvSVZkwa— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 22 september 2015

Trafikkontoret: ”varför flyttade du inte reflexen själv? Så slapp vi hela detta samtal” @StockholmDirektpic.twitter.com/oVxX0XUHV5— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 21 september 2015

Omledning för en trafikant i taget på prio dubbelriktat cykelstråk & gång. @TrafikP4Sthlm@StockholmDirektpic.twitter.com/JyvepoijkX— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 21 september 2015

Hel körriktning saknas vid omledning Bromma/Blackeberg @StockholmsStadpic.twitter.com/EGHTtoXD7r— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 11 september 2015

Cyklande hänvisas att volta ner i 2m djupt hål. Reflexer ligger på gräset bredvid. Entreprenör? @StockholmsStadpic.twitter.com/NGZ29ObnUK— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 26 maj 2015

Uppdateringar

160613
Farliga vägarbeten på cykelbanor diskuteras i kommunfullmäktige