Stockholm vatten visar återkommande brister i trafiksäkerhet för gående och cyklande. Här dras slangar över gång och cykelbana i Huddinge intill Källbrinks idrottsplats

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2021-06-07

[texten uppdateras]
Slangar och kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafikerade vägar, gång- och cykelbanor. Kablar och slangar på marken innebär alltid ett trafiksäkerhetsproblem. VTI pekar på risker för personskador när kablar och slangar placeras på marken. Trots uppmaningar att rätta till brister i samma arbete redan i april, ser vi fortfarande brister. Stockholm vatten och avfall visar att de har systematiska brister när det gäller grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Kommunikationsavdelningen försöker ofta förneka brister, sopa problemen under mattan. Det ser i dagsläget ut som att Stockholm vatten och avfall helt enkelt inte är intresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Vi vill nu att Stockholm vatten och avfall kommer på våra seminarier om vägarbeten. Då vill vi att arbetsledare, utmärkningsansvariga och produktionschef m.fl. är närvarande.

Grus är risk för personskador

VTI pekar också på att grus är risk för singelolyckor på cykelbanor.

2021-06-07

Andra ärenden där Stockholm vatten inte följer villkor för vägarbete

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Position på karta
Beställare Stockholm vatten och avfall (SVOA)
Styrelsen SVOA
Länk till info om arbetet
Utförare JVAB
2020-10-17 Uppmaning ta bort elkabel
2021-04-16 Uppmaning till SVOA
2021-06-07 Anmälan till Huddinge kommun

2021-06-07

Uppdateringar

2021-04-16
Tidigare brister i samma projekt, länk till Facbookinlägg

Vi har sedan i höstas 2020 varit i kontakt med några synpunkter på omledningen förbi Stockholms vattens arbete vid Källbrinks IP i Huddinge (i närheten av Källbrinksskolan (7-9) och Skogskällan (F-6).
1) Entreprenören har använt ytor utanför TA-plansområdet för lagring av material och parkering av fordon. Vi har inte lyckats få reda på om detta är ok eller inte, men det har i alla fall resulterat att byggcontainers flyttats och det står färre bilar som skymmer nu.
2) En elkabel har legat diagonalt över g/c-banan och risk för omkullkörning var rätt stor. Denna kabel skall hänga i luften. Tog någon månad att få bort den och då har vi pratat både med folk på plats och med kommunen.
3) Omledning förbi bygg-grop har ej varit asfalterad, vilket resulterat i spårig sand (risk för olyckor). Kommunen meddelade att ytan skulle asfalterats redan i höstas, vilket aldrig skedde. Efter ny kontakt för några veckor sedan så blev ytan till slut asfalterad.
4) Byggområdet utvidgades troligtvis utanför godkänd TA-plan då staket flyttades långt ut på den provisoriska g/c-banan. Efter kontakt med kommun flyttades staketet tillbaka igen.5) Mycket tung trafik har befunnit sig utanför byggområdet utan lotspersonal/flaggvakter (om vi förstått reglerna rätt så skall sådan finnas). Extra viktigt, då det rör sig många barn här.

2020-10-17
Uppmaning ta bort elkabel. Tyvärr ersattes den med ännu sämre lösning
”Hej Stockholm Vatten och Avfall! Vid ert arbete vid Källbrinks IP i Huddinge kommun drar ni en lös elkabel rakt över gång/cykelbanan. Kablar dragna på detta sätt ökar risken för omkullkörning för cyklister.Kablar skall dras i luften, alternativ skulle ni kunna flytta elgeneratorn till andra sidan så slipper ni dra kabeln över g/c-banan.Kartpunkt: https://goo.gl/maps/r1xrsegx87wvX2357//Jonas”