Vid arbetet intill Ängbyplan har utföraren stängt av gång- och cykelbanan med byggstängsel utan reflexer. Det innebär risk för personskador i mörker när byggstängsel används utan reflexer. Hur kan det godkännas av trafikkontoret?

Supporta cyklandeombud via Patreon

När väg eller bana stängs av för vägarbete måste reflexer användas för att det ska synas i mörker. Särskilt när det gäller byggstängsel. I mörker samt regn ökar risken ytterligare för personskador för cyklande trafikanter. Rätt skyltning är att använda de stora pilarna som kallas X1, då är det tydligt för trafikanten i god tid i vilken riktning trafiken leds om. Entreprenören känner till detta, X1 används för motortrafiken, men entreprenören förstår inte hur trafikomledning ska utföras trafiksäkert för gång- och cykeltrafik. Vi ser behov av kompetenshöjning hos entreprenören, alternativt höjda viten.

Hur kan detta godkännas av trafikkontoret?

TA-planen är godkänd av trafikkontoret. Ramudden har tagit fram TA-planen åt utföraren Craftor AB, som i sin tur arbetar på uppdrag av Ellevio.

Plastband istället för yrkesmässig utrustning

Efter ett tag sätts plastband upp. Oklart i vilket syfte. Det har i alla fall ingen funktion för trafiksäkerhet i trafikomledningen. Plastband fungerar inte i mörker. X1 är rätt skylt att använda när vägbana stängs av.

Grus som utspetsning är inte så lyckat, eftersom grus enligt VTI är en orsak till omkullkörning och personskador. Här dessutom i kurva och då är kraven på god friktion högre.

Läs mer om byggstängsel vid vägarbeten

2020-10-27
2020-10-27
2020-10-27
2020-10-23

Ramudden/Craftor har gjort bra lösningar också

Bra saker att berömma Ramudden och Craftor för är att de dragit kablar i luften med kabelstativ vid det tillfälliga övergångsstället. Fötter till byggstängsel har delvis använts på rätt sätt, dvs de har använt ytterhålen för att minska utstickande delar på gång- och cykelbanan, bra. Utspetsning över kantsten är lång, kanske är kanten inte så jämn som det går att göra, men bra ändå.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Beställare: Ellevio
Utförare: Craftor AB
TA-plan: Ramudden
2020-09-12 Cyklandeombud begär ut TA-plan, bifogar bilder på byggstängsel som saknar X1
2020-10-11 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
2020-10-11 Ramudden kontaktar Cyklandeombud

Uppdateringar

2020-10-23
Sergeanter och tungavstängning flyttas, så cyklande får en linje att följa som leder ner i dike i spårig lera. Risk för omkullkörning och personskador. Även sopmaskinen tar samma väg i kurvan, vilket ytterligare förstärker linjen för cyklande ner i dike i spårig lera.

Cyklande har cyklat ner i diket i spårig lera

2020-10-11
Cyklandeombud anmäler brister till trafikkontoret
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vid Ellevios arbete vid Ängbyplan saknas X1 på byggstängsel. Det innebär risk för personskada i tex mörker och regn. En utspetsning är gjord med grus i kurva, även det risk för personskador enligt VTI.
Är detta godkänt av trafikkontoret och i så fall varför? 
TA plan VS48877:2
Se bilder om mer om ärendet via länk nedanhttp://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534″

2020-09-23
Plastband finns på byggstängsel, oklart i vilket syfte.

2020-09-15
X1 saknas fortfarande på byggstängsel.

2020-09-12
COS begär ut TA-plan
Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Jag önskar ta del av TA-plan för arbete Ängbyplan. Byggstängsel utan X1 är placerat över cykelpendlingsstråket. Kartlänk https://goo.gl/maps/kHEo67BNTcwCJRg8A
Kanske är det samma arbete som Islandstorget https://goo.gl/maps/UuvGiPjLMph4pkXNA där hänvisningspil för biltrafik placerades mitt på cykelpendlingsstråket.
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534

2020-09-11
X1 finns för motortrafik, men saknas för cykeltrafik