Mycket välkommet att Stockholms stad ska förbättra Nybroplan, men trafikomledningen är ett kaos

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Efter fyra veckor har Svevia inte lyckats få fram enkla skyltar som X1/X2. Vissa förbättringar är gjorda, men det är fortfarande kaos med gående och cyklande huller om buller. Stadens villkor för vägarbete följs inte. Svevia skyller på att trafikkontoret har godkänt TA-planen, då kan de inte göra mer. Vi tycker istället att Svevia skulle vara intresserade att följa stadens villkor för vägarbete, oavsett vad trafikkontoret godkänner eller inte. Och att Svevia ska följa teknisk handbok.
Gående går ut i körbana för blandad trafik, cyklande hamnar mitt i gångtrafik, så ser det ut i den tillfälliga trafikomledningen vid Nybroplan. Stockholms stad ska förbättra för gång- och cykeltrafik vid Nybroplan vilket är mycket välkommet. Men trafikledningen följer inte stadens villkor för vägarbete.

Alla missar trafikomledningen

Starten för trafikomledningen är otillräckligt utmärkt. Alla fortsätter rakt fram. Möjligen skulle en avstängning av körriktning mot Norrmalmstorg stängas av med X1 och staket. Alltså att halva delen av cykelbanan stängs av. Återledning efter vägarbetet saknas, å andra sidan finns så många möjliga varianter på resväg, så det är nog svårt att täcka in detta på ett rimligt sätt. Föreställ dig samma skyltning för motortrafiken längs strandvägen, det skulle inte fungera där heller, alla trafikanter i bil skulle fortsätta rakt fram.

2021-08-20 Start på omledning fungerar inte
2021-08-20 Låga hastigheter i biltrafik, men rörigt.

Vi har sällan sett liknande kaos

Sällan ser vi den grad av kaos vid tillfälliga trafikomledningar som vi ser här. De cyklande kör ibland rakt ut i mötande motortrafik, eller in i stora mängder gående, allt huller om buller.

2021-08-20 Följer inte stadens villkor för vägarbete
Här saknas skyltning helt.

För smalt, lätt att bredda

Det finns gott om yta för tillräckligt bredd för gång- och cykeltrafik. Utföraren har tyvärr snålat med bredd och separation mellan gång- och cykel är otillräcklig. Det blir en enda röra med gående och cyklande huller om buller, och det följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-08-20 för smalt, lätt att göra bättre
2021-08-20 Reflexer/X1 saknas på byggstängsel

Otydligt så att gående går ut i motortrafiken

Trafikomledningen följer inte stadens villkor för tydlighet. De gående går ut i motortrafiken.

2021-08-20 Gående ut i motortrafiken

Svevia inte jätteintresserade att följa villkor för vägarbete

Svevias kontakt tar sig tid att svara, och diskuterar länge, vilket är positivt. De hävdar att trafikkontoret har godkänt TA-planen och då kan Svevia inte göra mer. Det stämmer delvis, att trafikkontoret ofta godkänner TA-planer trots att TA-planen inte följer stadens egna villkor, det är ett allvarligt problem. Men en seriös entreprenör borde ändå vara intresserad att följa teknisk handbok och villkor, oavsett vad som godkänns av tjänstepersoner på trafikkontoret. Men vi förstår också att det ibland kan bli en ökad kostnad för den entreprenör som vill göra rätt, därför måste trafikkontoret kunna sätta tillräcklig press på beställare och utförare, så det blir samma kostnad för alla.
Svevia argumenterar också att det blir dyrare att ändra, att det ser lika ut på många andra ställen i staden, att gående och cyklande borde acceptera blandtrafik. De argumenten har inget stöd i Stockholm tekniska handbok, och inte heller i villkor för vägarbete.
Vi i cyklandeombud vill förklara för Svevia varför vi tycker det är viktigt att följa villkor för vägarbete, att det finns studier vid VTI som visar att gående och cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, att det är ett allvarligt problem. Svevias kontakt avbryter innan vi hinner förklara detta, Svevia är inte intresserade av studier från VTI om hur brister i vägarbeten påverkar trafikanterna.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Tjänsteutlåtand genomförandebeslut
Utförare Rockstore engineering AB
Karta position
2021-08-20 #1 Cyklandeombud ringer Rockstore
2021-09-04 #2 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
2021-09-23 #3 Cyklandeombud ringer Rockstore
2021-09-23 #4 Mail till trafikkontoret #4 SY2109252142JDY

Uppdateringar

2021-09-23 #4
Mail till trafikkontoret SY2109252142JDY
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken. 
Vi ser efter 4 veckor att många brister vid arbetet Nybroplan är kvar. Några skyltar saknas fortfarande, trafikanterna hittar egna vägar för omledning, fortfarande bitvis kaos med gående och cyklande blandat. Vi förstår att denna plats har speciella utmaningar, men delvis finns åtgärder som är relativt enkla att åtgärda. 
Här har vi upptaderat dokumentatuon i ärendet. http://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
När vi pratat med representant från Svevia hänvisar de till att de har en godkänd TA-plan och därför inte vill göra ytterligare åtgärder. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-09-23 #3
Efter en månad är det i stort sett samma kaos. Vägmärken saknas fortfarande. Vissa förbättringar är gjorda, tex aningen breddad passage, gångtrafik förbjuden uppsatt där gående gick ut i motortrafiken.
Cyklandeombud ringer kontaktpersonen för arbetet och frågar varför skyltar fortfarande saknas, och varför många brister fortfarande finns kvar. Svevias kontakt tar sig tid att svara, och diskuterar länge, vilket är positivt. De hävdar att trafikkontoret har godkänt TA-planen och då kan Svevia inte göra mer. Det stämmer delvis, att trafikkontoret ofta godkänner TA-planer trots att TA-planen inte följer stadens egna villkor, det är ett allvarligt problem. Men en seriös entreprenör borde ändå vara intresserad att följa teknisk handbok och villkor, oavsett vad som godkänns av tjänstepersoner på trafikkontoret. Men vi förstår också att det ibland kan bli en ökad kostnad för den entreprenör som vill göra rätt, därför måste trafikkontoret kunna sätta tillräcklig press på beställare och utförare, så det blir samma kostnad för alla.
Svevia argumenterar också att det blir dyrare att ändra, att det ändå ser lika ut på många andra ställen i staden, att gående och cyklande borde acceptera blandtrafik. De argumenten har inget stöd i Stockholm tekniska handbok, och inte heller i villkor för vägarbete. Cyklandeombud frågar Svevia om dessa argument om kostnader och att det ändå ser lika ut på andra ställen i staden, om de argumenten har stöd i teknisk handbok eller i stadens villkor för vägarbete, men Svevias representant svarar inte och börjar tröttna på frågorna och samtalet.
Vi i cyklandeombud vill förklara för Svevia varför vi tycker det är viktigt att följa villkor för vägarbete, att det finns studier vid VTI som visar att gående och cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, att det är ett allvarligt problem. Svevias kontakt avbryter innan vi hinner förklara detta, Svevias kontakt för arbetet är inte intresserade av studier från VTI om hur brister i vägarbeten påverkar trafikanterna.

2021-09-23 Efter 4 veckor saknas hänvisning och X1/X2 på byggstängsel
2021-09-23
2021-09-23 Oj här kom en cykel. Konfliktdesign.
Lätt att bredda med 4 sektioner byggstängsel

2021-09-06
TA-plan

2021-09-04
Cyklandeombud mailar trafikkontoret #2
”Hej!
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
Tack för att Nybroplan ny förbättras för bla gående och cyklande. 
Vi har dokumenterat en del brister (2021-08-20) vid de tillfälliga trafikomledningarna. Delar av bristerna är relativt enkelt att rätta till i linje med stadens villkor för vägarbete, andra delar mer komplext. läs dokumenation via länken härhttp://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Vi önskar ta del av TA-plan.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-08-20
Cyklandeombud ringer Rockstore arbetsledare och delgiver alla brister i trafikomledningen. #1