Det kommer sällan fungera att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, så länge det finns en genare väg. Därför är det ingen idé att godkänna TA-planer där gångtrafiken ändå kommer att välja den genare vägen. Det skapar bara konflikter.

Gångtrafiken väljer cykelbanan eftersom den är genast och mest naturlig

Då och då görs tillfälliga trafikomledgningar där både gång- och cykeltrafik påverkas, men gångtrafiken förväntas gå över på andra sidan gatan. Det kommer aldrig att fungera. Både gång- och cykeltrafik kommer alltid att välja den genaste och mest naturliga vägen, risken är stor att det skapar konflikter.

Både gång- och cykeltrafik vill slippa interagera med biltrafik

Att korsa en gata i en tillfällig trafikomledning innebär också att interagera med biltrafik. Dels innebär det risker för påkörning med personskador som följd, och dels betyder det att det tar längre tid att passera två övergångsställen.

Även i nyproduktion väljer gång- och cykeltrafik ofta den genaste vägen.

De flesta väljer den gena och naturliga vägen

Exempel onaturlig omledning Slussenbygget

Vid Slussenbygget leds gångtrafiken på ett onaturligt sätt fram och tillbaka över cykelstråket. Det leder till att gångtrafik ofta väljer att gå i cykelbanan istället.

191101 trafikomledning av gångtrafik följer inte stadens villkor för TA-plan.

Ärendehantering

191102 Förslag till trafikkontoret Stockholms stad SY1911021927FUG

Uppdateringar

191102
Förslag skickas till trafikkontoret Stockholms stad.
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1911021927FUG.Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Här har vi en komplettering till den tekniska handboken, när det gäller tillfälliga trafikomledningar vid vägarbeten. Att gångtrafik inte leds över på andra sidan gatan när det finns en genare väg på cykelbanan. Det kommer bara bli en konfliktlösning, gående väljer alltid den genaste och mest naturliga vägen. Det spelar ingen roll hur många skyltar som sätts upp. Se dokumentation via länken nedan. Även vid mer permanenta lösningar för gångtrafik gäller att gångtrafik får den mest gena och naturliga vägen.
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö