Vid Stockholm vattens arbete mellan Brommaplan och Ulvsundavägen är det för smalt så gång- och cykeltrafik får inte plats, stadens villkor för vägarbete följs inte.

2020-10-14

[texten uppdateras]
Stockholm vatten och avfall har ett arbete på Kvarnbacksvägen mellan Brommaplan och Ulvsundavägen. Fållan är så smal att gångtrafik inte får plats samtidigt med cykeltrafik. Trafikomledningen uppfyller inte stadens villkor för vägarbete. Här är det cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk, så här ska gång- och cykeltrafik prioriteras.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2020-10-14

Stockholm vatten svarar efter två månader, att de följer godkänd TA-plan. Cykeltrafik ska ut bland tung motortrafik enligt Stockholm vatten. Fast när vi tog bilderna på vägarbetet fanns ingen trafikomledninga för cykel ut i blandad trafik. Inte heller när vi pratade med personalen på plats i oktober nämnde personalen något om att cykeltrafik skulle ut bland motortrafiken. Tvärtom medgav de att X1 borde sitta på den blå avstängningen, så att cyklande skulle hitta ut i fållan även i mörker.

2020-10-14

Utspetsningen (ramp över kantsten) är här för smal, knappt 60 cm. Här blir det stopp för föräldrar som skjutsar barn och matkassar i lastcykel eller med cykelsläp. Cyklande och gående med funktionsvariationer får också problem här.

Enkelt att göra bättre

Här är det enkelt att göra en säker och trygg trafikledning som följer stadens villkor för vägarbete. Motortrafiken kan ges omväxlande enkelriktat, alltså de får dela på ett körfält. Då finns tillräcklig yta för både gång- och cykeltrafik. Inga konstigheter.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartposition
Utförare: Stockholm vatten och avfall
2020-10-14 Fråga till Stockholm vatten
2021-01-08 Stockholm vatten ”vi följer TA-plan”
2021-01-12 COS: Det fanns ingen trafikomledning för cykeltrafik

Andra ärenden där Stockholm vatten inte följer villkor för vägarbete

Uppdateringar

2021-01-18
Påminnelse till SVOA om varför omledning för cykeltrafik saknades

2021-01-12
Uppföljande fråga till Stockholm vatten, det fanns ingen trafikledning för cykeltrafik ut i blandad trafik.

2021-01-08
Svar från Stockholm vatten. Länk

2021-01-04
Påminnelse #4 till Stockholm vatten

2020-10-26
Påminnelse #2 om frågan till Stockholm vatten

2020-10-21
Påminnelse #1 om fråga till Stockholm vatten

2020-10-14
Fråga till Stockholm vatten via twitter