Hur påverkar vattensamlingar trygghet och säkerhet för gång- och cykeltrafiken? Vi dokumenterar läget i Stockholms län.

Vilka är riskerna?

  • När trafikanterna gör oförutsedda sidoförflyttningar finns risk för påkörning och personskador för gående och cyklande trafikanter.
  • Vattensamlingar döljer även gropar och hål i asfalten, vilket kan leda till omkullkörning och personskador.
  • Vattensamlingar kan frysa på vintern, risk för omkullkörning och personskador, och med lite snö ovanpå svåra att upptäcka. Även med dubbdäck kan det vara svårt att hantera om det blir frusna spår och /eller bristande is.

Supporta cyklandeombud via Patreon

Exempel på vattensamlingar

Drottningholmsvägen vid Friskis & svettis. Har sannolikt funnits i över 10 år utan åtgärd.

Cykelpendlingsstråk Ringvägen/Rutger fuchs

Cykelpendlingsstråk Ringvägen. Foto Axel P

Ärendehantering

2020-12-24 Mail till trafikkontoret.

Uppdateringar

xxx