Sida 2 av 24

Skanska världsledande aktör som klarar avancerade stora projekt

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. De har kapacitet och erfarenhet av internationella, stora och komplicerade projekt. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning Skanska beskriver här om hur de arbetar med infrastrukturprojekt. Resan genom byggprocessen blir… Fortsätt läsa →

Peab skapar risk för personskador Medborgarplatsen

Cyklande trafikanter tvingas ut i mötande motortrafik vid Medborgarplatsen när Peab bygger om. Trafikanter med funktionsvariationer, tex med armcykel får mycket svårt att passera, då en kantsten ska passeras. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp får svårt att… Fortsätt läsa →

Risk för dödsfall vid trafikkontorets arbete Drottningholmsvägen

Med bara 1,2 meter bred gång- och cykelbana finns risk att styren krokar i. En omkullkörning riskerar att den cyklande faller ut i tung motortrafik. Beställare på Trafikkontoret tycker lösningen är ok. [texten uppdateras] Arbetsledare vill inte avbryta arbetet, trots… Fortsätt läsa →

Cyklandeombud på skolbänken

Entreprenören Wester’s Group bjöd in nätverket Cyklandeombud för att få input till en kommande trafikomledning vid ett vägarbete. Det slutade med att Cyklandeombud hamnade på skolbänken Entreprenören Wester’s Group är pionjärer. De är bland de första entreprenörer (som vi känner… Fortsätt läsa →

Förslag avrinning kurvan Fredhällsparken

Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador. Underdimensionerat Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom… Fortsätt läsa →

Leveranstrafik kan orsaka invalidiserande skador

En entreprenör fäller ut stödben för kran på huvudled för cykeltrafik vid Sveavägen 88. Ingen trafikomledning eller varning finns. Cyklande har i liknande läge blivit förlamad från armhålan och nedåt. Leveranstrafiken i Stockholm är ofta ett laglöst land som riskerar… Fortsätt läsa →

Vägarbete Norr Mälarstrand skapar konflikter mellan gång- och cykeltrafik

Vid vägarbetet på Norr Mälarstrand har det länge varit en trafikomledning som skapar konflikter. Har trafikkontoret godkänt detta? Tanken är att gående ska går över på andra sidan vägen, men det har aldrig fungerat. Istället väljer de gående den genaste… Fortsätt läsa →

Gångtrafik tar ofta genaste vägen vid vägarbeten

Det kommer sällan fungera att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, så länge det finns en genare väg. Därför är det ingen idé att godkänna TA-planer där gångtrafiken ändå kommer att välja den genare vägen. Det skapar bara konflikter. Då… Fortsätt läsa →

Eltel struntar i stadens krav för vägarbete

Vägarbetet vid Abrahamsberg/Drottningholmsvägen blockerar cykeltrafik och saknar trafikomledning. Det kan vara helst avstängt för cykeltrafik från Hässelby mot city, men samtidigt öppet för cykeltrafik i andra riktningen. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. En avstängning ska placeras där trafiken ska… Fortsätt läsa →

Skräckexempel i trafikomledning Lidingövägen

Det är förbjudet att svänga där cyklande ombeds byta sida, det är så smalt att möte inte är möjligt, och skyltning hänvisar rakt in i staket. ”Cykla hur du vill – bry dig inte om skyltning” är stadens budskap. [texten… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑