Sida 2 av 23

Implenia skapar risker för gång- och cykeltrafik vid Åkeshov

Implenia riskerar invalidiserande skador för oskyddade trafikanter, trots månader av felanmälningar. Trafikkontoret klarar inte att stoppa arbetet, så nu får vi cyklande göra det istället. Implenia backar utan flaggvakt Föräldrar som skjutsar barn välter nästan Tillfällig asfalt lutar Den tillfälliga… Fortsätt läsa →

Grind rakt över cykelstråk Kungens kurva

Coop har en stor grind rakt över regionala cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden. I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Att ens projektera och bygga… Fortsätt läsa →

Brister i trafikomledning Torsgatan

Vid arbetet med cykelpendlingsstråket på Torsgatan utesluts cyklande med funktionshinder och cyklande med lastcyklar. Entreprenören skulle behöva utbildning om gång- och cykeltrafik. Konflikt både för gångtrafik och cykeltrafik Hänvisning saknas. Kantsten saknar ramp att köra upp på, sk utspetsning. Cyklande… Fortsätt läsa →

Aluminiumplåt på Rissnebron risk för cyklande

Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om. Vilka är bristerna? [texten uppdateras] Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion…. Fortsätt läsa →

Kabel över cykelpendlingsstråk Nybroplan, risk för personskador

En kabel är dragen över cykelpendlingsstråket som passerar Nybroplan / Raoul Wallenbergs torg. Det innebär risk för omkullkörning och personskador. Kablar ska alltid dras i luften. [texten uppdateras] Kablar ska dras i luften På torget är det en knytpunkt för… Fortsätt läsa →

Korsningar i Stockholm som ibland blockeras av motortrafik

Ibland blockeras korsningar av fordon som kör mot rött eller gult och sedan fastnar mitt i korsningen. Det hindrar gång- och cykeltrafik, och skapar risker och otrygghet för gång- och cykeltrafik. [texten uppdateras]Går det att göra något åt detta? Är… Fortsätt läsa →

Anpassa Västerbron för ökande gång- och cykeltrafik

Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik? Idag finns inte tillräckligt utrymme för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan… Fortsätt läsa →

Kranbil blockerar Tranebergsbron

En kranbil blockerar Tranebergsbrons huvudled för cykeltrafik. Skyltar eller flaggvakt finns inte. De påstår själva att de har tillstånd av Stockholms stad. Kranbilen används för att göra ett fasadarbete. En skylt ska monteras på fasaden. Inga skyltar om arbete på… Fortsätt läsa →

Lera och grus från E4 Fredhäll risk för cyklande

Efter trafikverkets arbete på E4 över cykelpendlingsstråket vid Fredhällsparken mot Tranebergsbron, rinner grus och lera ner till kurvan med skymd sikt. Det blir risk för kollision och personskador för gående och cyklande. Grus på cykelbanor är en vanlig orsak till… Fortsätt läsa →

Slussenbygget besiktning #10. Flesta brister utan åtgärd

Efter två månader har projektet ännu inte svarat. De flesta bristerna är enkla att åtgärda, men nästan inget har hänt. Exploateringskontoret och den internationella entreprenören Skanska börjar kännas oseriösa. [texten uppdateras] Nästan meningslöst att felanmäla Nästan inga åtgärder sker på… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2019 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑