Sida 2 av 25

Vilka krav finns på kvalitet vid vägarbete?

Efter att Eltel asfalterat efter arbete vid pendlingsstråket Abrahamsberg bildas en stor vattensamling. Hur ser kraven ut för återställning? Kanske måste beställaren särskilt specificera att vattenavrinning ska fungera efter återställning av arbete. Det kanske var lika illa innan arbetet påbörjades…. Fortsätt läsa →

Avstängning utan omledning Kontrollvägen

Cykelpendlingsstråket parallellt med kontrollvägen vid Hägersten/Västberga var avstängt utan trafikomledning. Svårt för cyklande med funktionsvariationer, och kan innebära risker i mörker och regn. Där pendlingsstråket passerar Lerkrogsvägen hade en entreprenör stängt av utan trafikomledning. Utspetsning över kantsten saknades. Det innebär… Fortsätt läsa →

Staket utan markering på cykelstråk Älvsjövägen

Byggstängsel på pendlingsstråket Älvsjövägen norr om Kämpetorpsskolan saknar reflexer, risk för omkullkörning och personskador Byggstängsel har stått på cykelpendlingsstråket över ett halvår, och står fortfarande kvar trots felanmälningar. Här är det prioriterat cykelstråk. TA-plan saknades under sommaren 2019, men det… Fortsätt läsa →

Besiktning och anmälan #12, slussenbygget, fortsatt brister som riskerar personskador

Vi fortsätter rondera slussenbygget, och det visar sig behövas. Vi hittar åter brister med risk för personskador. Varför klarar inte entreprenör och beställare att rondera själva? [texten uppdateras] Besiktning och anmälan #12 utförs på datum 191218. Över 10 nya avvikelser…. Fortsätt läsa →

Skanska världsledande aktör som klarar avancerade stora projekt

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. De har kapacitet och erfarenhet av internationella, stora och komplicerade projekt. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning Skanska beskriver här om hur de arbetar med infrastrukturprojekt. Resan genom byggprocessen blir… Fortsätt läsa →

Peab skapar risk för personskador Medborgarplatsen

Cyklande trafikanter tvingas ut i mötande motortrafik vid Medborgarplatsen när Peab bygger om. Trafikanter med funktionsvariationer, tex med armcykel får mycket svårt att passera, då en kantsten ska passeras. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp får svårt att… Fortsätt läsa →

Risk för dödsfall vid trafikkontorets arbete Drottningholmsvägen

Med bara 1,2 meter bred gång- och cykelbana finns risk att styren krokar i. En omkullkörning riskerar att den cyklande faller ut i tung motortrafik. Beställare på Trafikkontoret tycker lösningen är ok. [texten uppdateras] Arbetsledare vill inte avbryta arbetet, trots… Fortsätt läsa →

Cyklandeombud på skolbänken

Entreprenören Wester’s Group bjöd in nätverket Cyklandeombud för att få input till en kommande trafikomledning vid ett vägarbete. Det slutade med att Cyklandeombud hamnade på skolbänken Entreprenören Wester’s Group är pionjärer. De är bland de första entreprenörer (som vi känner… Fortsätt läsa →

Förslag avrinning kurvan Fredhällsparken

Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador. Underdimensionerat Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom… Fortsätt läsa →

Leveranstrafik kan orsaka invalidiserande skador

En entreprenör fäller ut stödben för kran på huvudled för cykeltrafik vid Sveavägen 88. Ingen trafikomledning eller varning finns. Cyklande har i liknande läge blivit förlamad från armhålan och nedåt. Leveranstrafiken i Stockholm är ofta ett laglöst land som riskerar… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑