Sida 2 av 26

Stockholm vatten lägger ut slangar utan tillstånd

Stockholm vatten och avfall lägger ut slang på huvudled för gång- och cykeltrafik utan TA-plan, vilket innebär risk för personskador. De vill först inte ta bort slangen, trots att de saknar tillstånd. Vid cykelpendlingsstråket mot Västerort vid Bergslagsplan (Vinstarondellen) har… Fortsätt läsa →

Åtgärd av akuta hinder fungerar sällan i Stockholm

När träd faller över huvudleder, eller när en vattenpost är placerad mitt på huvudled, fungerar det sällan med akut åtgärd via Trafik Stockholm När akuta hinder finns på trafikleder i Stockholm är det tänkt att medborgare kan kontakta Trafik Stockholm,… Fortsätt läsa →

Bygge utan tillstånd på cykelbana Kungens kurva

Vid regionala cykelstråket förbi IKEA Kungens kurva hade en entreprenör stängt av utan TA-plan och utan tillstånd. Huddinge kommun kräver vite efter att Cyklandeombuds anmälan. Entreprenören har stängt av det regionala cykelstråket med byggstängsel, omledning saknas, och reflexer på byggstängslet… Fortsätt läsa →

Omkullblåst träd åtgärdas inte akut

Trafik Stockholm klarar inte att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Vi fick istället själva såga bort grenar från omkullblåst träd Vid Tranebergsbrons påfart intill Fredhällsparken hade ett träd blåst omkull 2020-04-02 så det blockerade gång- och… Fortsätt läsa →

Lilla bron Rissne/Rinkeby riven

Nu är lilla bron mellan Rissne/Ursvik och Rinkeby riven. Omledningen är ganska lång, förbi byggarbetsplats. Cyklandeombud bevakar hur den nya lösningen utformas Frågan är hur den nya lösningen kommer att se ut. Den längre bron har haft problem med halka… Fortsätt läsa →

Region Stockholm utsätter gång- och cykeltrafik för risker Gullmarsplan

Region Stockholm (SLL) bygger ut tunnelbanenätet vid Gullmarsplan. Gång- och cykeltrafik utsätts då för risker när leverantören inte följer stadens villkor för gång- och cykeltrafik. Risk för omkullkörning och personskador på huvudled med höga flöden. [texten uppdateras]Vid Gullmarsplan bygger Region… Fortsätt läsa →

Servicebilar blockerar hela gång- och cykelbanan Alvik

Ett företag ska utföra arbete vid Alviksplan. Skyltning för vägarbete saknas, och all trafik är blockerad, både gång- och cykeltrafik. De vet inte om de har TA-plan. Positivt är att arbetet förläggs på sen kväll/natt i lågtrafik. Och att blixtljus… Fortsätt läsa →

Preview på nya fina Åkeshov

Vi börjar se resultatet av stadens satsningar på cykelinfrastruktur. Sweco och trafikkontoret bjöd in de cyklande till workshop för Hässelbystråket 2015. År 2015 bjöd Sweco och trafikkontoret i Stockholm in de cyklande till en workshop, för att få förslag på… Fortsätt läsa →

Åtgärder vid prognos hårda vindar

När väderprognosen pekar på hårda vindar finns anledning för kommuner att boka sopning av cykelbanor, samt boka tillsyn/förankring av skyltar och byggstängsel vid vägarbeten. Vid hårda vindar blåser ofta grenar ner på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker innebär det… Fortsätt läsa →

Besiktning #13 Slussenbygget. Att få svar tar över fyra veckor.

Efter snart en månad har projekt Slussen ännu inte svarat på besiktning #12. Det tar veckor att få brister som är risk för personskador åtgärdade. [texten uppdateras] Besiktning #13 är utförd 2020-02-06. ca 13 nya avvikelser, ca 25 ej åtgärdade… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑