Sida 2 av 23

50cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik.

När entreprenören Y2 anläggning AB utför vägarbete vid prioriterade cykelstråket i Hässelby följer de inte stadens krav för vägarbeten. Entreprenören Y2 har ett behov av utbildning om gång- och cykeltrafik. Och hur stadens krav på TA-plan ser ut. TA-plan är… Fortsätt läsa →

Längsgående järn risk för personskador vid Liljeholmskajen

Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen. Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här. Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:… Fortsätt läsa →

Trafikanter med funktionsvariationer utsatta när Region Stockholm renoverar

Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta när Region Stockholm renoverar Söderströmbron vid Munkbroleden. TA-plan saknas för deras blockering av gångbana, med risk för personskador. Vi polisanmäler. SLL blockerar gångtrafik med tjänstebilar Det finns varken TA-plan eller trafikomledning för de firmabilar… Fortsätt läsa →

Implenia skapar risker för gång- och cykeltrafik vid Åkeshov

Implenia riskerar invalidiserande skador för oskyddade trafikanter, trots månader av felanmälningar. Trafikkontoret klarar inte att stoppa arbetet, så nu får vi cyklande göra det istället. [texten uppdateras] Implenia backar utan flaggvakt Föräldrar som skjutsar barn välter nästan Tillfällig asfalt lutar… Fortsätt läsa →

Grind rakt över cykelstråk Kungens kurva

Fastighetsägaren vid Coop har en grind rakt över regionala cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden. I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Grinden fanns redan innan… Fortsätt läsa →

Brister i trafikomledning Torsgatan

Vid arbetet med cykelpendlingsstråket på Torsgatan utesluts cyklande med funktionshinder och cyklande med lastcyklar. Entreprenören skulle behöva utbildning om gång- och cykeltrafik. Konflikt både för gångtrafik och cykeltrafik Hänvisning saknas. Kantsten saknar ramp att köra upp på, sk utspetsning. Cyklande… Fortsätt läsa →

Aluminiumplåt på Rissnebron risk för cyklande

Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om. Vilka är bristerna? [texten uppdateras] Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion…. Fortsätt läsa →

Kabel över cykelpendlingsstråk Nybroplan, risk för personskador

En kabel är dragen över cykelpendlingsstråket som passerar Nybroplan / Raoul Wallenbergs torg. Det innebär risk för omkullkörning och personskador. Kablar ska alltid dras i luften. [texten uppdateras] Kablar ska dras i luften På torget är det en knytpunkt för… Fortsätt läsa →

Korsningar i Stockholm som ibland blockeras av motortrafik

Ibland blockeras korsningar av fordon som kör mot rött eller gult och sedan fastnar mitt i korsningen. Det hindrar gång- och cykeltrafik, och skapar risker och otrygghet för gång- och cykeltrafik. [texten uppdateras]Går det att göra något åt detta? Är… Fortsätt läsa →

Anpassa Västerbron för ökande gång- och cykeltrafik

Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik? Idag finns inte tillräckligt utrymme för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑