Rakt över det prioriterade cykelstråket vid Råckstarondellen har Cirkus Maximum dragit en stenhård 5cm hög vattenslang. Varken Polis, Cykeljouren, Trafikkontoret eller Stockholm vatten vill ingripa. 

Superlokala Cyklandeombud ringer upp turnéledaren på Cirkus Maximum, som lovar att försöka åtgärda. Det blir då ännu värre.

Läs hela historien här på Cykelpendla Hässelby

5 cm stenhård vattenslang vid Råckstarondellen
På kvällen syns inte den nästan helsvarta plastbalken alls.