Kategori

vägarbete

Vägarbete Norr Mälarstrand skapar konflikter mellan gång- och cykeltrafik

Vid vägarbetet på Norr Mälarstrand har det länge varit en trafikomledning som skapar konflikter. Har trafikkontoret godkänt detta? Tanken är att gående ska går över på andra sidan vägen, men det har aldrig fungerat. Istället väljer de gående den genaste… Fortsätt läsa →

Gångtrafik tar ofta genaste vägen vid vägarbeten

Det kommer sällan fungera att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, så länge det finns en genare väg. Därför är det ingen idé att godkänna TA-planer där gångtrafiken ändå kommer att välja den genare vägen. Det skapar bara konflikter. Då… Fortsätt läsa →

Eltel struntar i stadens krav för vägarbete

Vägarbetet vid Abrahamsberg/Drottningholmsvägen blockerar cykeltrafik och saknar trafikomledning. Det kan vara helst avstängt för cykeltrafik från Hässelby mot city, men samtidigt öppet för cykeltrafik i andra riktningen. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. En avstängning ska placeras där trafiken ska… Fortsätt läsa →

Skräckexempel i trafikomledning Lidingövägen

Det är förbjudet att svänga där cyklande ombeds byta sida, det är så smalt att möte inte är möjligt, och skyltning hänvisar rakt in i staket. ”Cykla hur du vill – bry dig inte om skyltning” är stadens budskap. [texten… Fortsätt läsa →

50cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik.

När entreprenören Y2 anläggning AB utför vägarbete vid prioriterade cykelstråket i Hässelby följer de inte stadens krav för vägarbeten. Entreprenören Y2 har ett behov av utbildning om gång- och cykeltrafik. Och hur stadens krav på TA-plan ser ut. TA-plan är… Fortsätt läsa →

Implenia skapar risker för gång- och cykeltrafik vid Åkeshov

Implenia riskerar invalidiserande skador för oskyddade trafikanter, trots månader av felanmälningar. Trafikkontoret klarar inte att stoppa arbetet, så nu får vi cyklande göra det istället. Implenia backar utan flaggvakt Föräldrar som skjutsar barn välter nästan Tillfällig asfalt lutar Den tillfälliga… Fortsätt läsa →

Brister i trafikomledning Torsgatan

Vid arbetet med cykelpendlingsstråket på Torsgatan utesluts cyklande med funktionshinder och cyklande med lastcyklar. Entreprenören skulle behöva utbildning om gång- och cykeltrafik. Konflikt både för gångtrafik och cykeltrafik Hänvisning saknas. Kantsten saknar ramp att köra upp på, sk utspetsning. Cyklande… Fortsätt läsa →

Lera och grus från E4 Fredhäll risk för cyklande

Efter trafikverkets arbete på E4 över cykelpendlingsstråket vid Fredhällsparken mot Tranebergsbron, rinner grus och lera ner till kurvan med skymd sikt. Det blir risk för kollision och personskador för gående och cyklande. Grus på cykelbanor är en vanlig orsak till… Fortsätt läsa →

Stokabs kabelarbete Tallkrogen risk för personskador

Vid cykelpendlingsstråket längs Nynäsvägen vid Tallkrogen har Stokab AB ett arbete med kabeldragning. Skyltning brister och flaggvakt saknas. När schakt lämnas obevakat finns risk för personskador. [texten uppdateras]I stort sett all skyltning på videon saknades i början av arbetet, enligt… Fortsätt läsa →

Risk för dödsfall vägarbete Norrbyvägen

När är det risk för dödsfall för cyklande? På riktigt alltså? Här är ett exempel. Entreprenören har gjort en omledning där cyklande möts på så smal yta att det är överhängande risk att kroka i styren. Tung trafik kör bara… Fortsätt läsa →

© 2019 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑