Kategori vägarbete

Otryggt när Ellevio har vägarbete Gröndal Lövholmsvägen

Trots förklaring av risker vill Ellevio och Omexom inte åtgärda bristerna, eftersom de har en godkänd TA-plan. Det är fortsatt medborgarna som får tjata sig till säkra vägarbeten. Längs Lövholmsvägen från Gröndal har Ellevio ett vägarbete, men oskyddade trafikanter erbjuds… Fortsätt läsa →

Våra krav för vägarbeten på gång- och cykelbanor får gehör

Stockholms stad kommer nu se över nivåer för vite när vägarbeten inte följer villkor för säkerhet och framkomlighet. Det visar att det lönar sig att påverka, och att det gäller att vara uthållig i att påverka. Cyklandeombud har systematiskt kartlagt… Fortsätt läsa →

Servicebilar blockerar hela gång- och cykelbanan Alvik

Ett företag ska utföra arbete vid Alviksplan. Skyltning för vägarbete saknas, och all trafik är blockerad, både gång- och cykeltrafik. De vet inte om de har TA-plan. Positivt är att arbetet förläggs på sen kväll/natt i lågtrafik. Och att blixtljus… Fortsätt läsa →

Grus vid vägarbete Sickla, risk för omkullkörning

Vid Sickla station längs Värmdövägen i Nacka pågår ett vägarbete, där grus används som ramp upp över kantsten. Grus ger risk för omkullkörning och personskador enligt VTI. Trafikanter med funktionsvariationer drabbas särskilt. Extra svårt har också barn som cyklar. Läs… Fortsätt läsa →

Cykeltrafik glömdes vid trafikomledning Huddinge

Vid arbetet på gång- och cykelbanan längs Kommunalvägen i Huddinge är cykeltrafik bortglömt. Både gående och cyklande väljer att klafsa förbi arbetet i lera. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Arbetet är i höjd med Tomtbergaskolan. Gående och cyklande får… Fortsätt läsa →

Vilka krav finns på kvalitet vid vägarbete?

Efter att Eltel asfalterat efter arbete vid pendlingsstråket Abrahamsberg bildas en stor vattensamling. Hur ser kraven ut för återställning? Kanske måste beställaren särskilt specificera att vattenavrinning ska fungera efter återställning av arbete. Det kanske var lika illa innan arbetet påbörjades…. Fortsätt läsa →

Avstängning utan omledning Kontrollvägen

Cykelpendlingsstråket parallellt med kontrollvägen vid Hägersten/Västberga var avstängt utan trafikomledning. Svårt för cyklande med funktionsvariationer, och kan innebära risker i mörker och regn. Där pendlingsstråket passerar Lerkrogsvägen hade en entreprenör stängt av utan trafikomledning. Utspetsning över kantsten saknades. Det innebär… Fortsätt läsa →

Risk för dödsfall vid trafikkontorets arbete Drottningholmsvägen

Med bara 1,2 meter bred gång- och cykelbana finns risk att styren krokar i. En omkullkörning riskerar att den cyklande faller ut i tung motortrafik. Beställare på Trafikkontoret tycker lösningen är ok. [texten uppdateras] Arbetsledare vill inte avbryta arbetet, trots… Fortsätt läsa →

Cyklandeombud på skolbänken

Entreprenören Wester’s Group bjöd in nätverket Cyklandeombud för att få input till en kommande trafikomledning vid ett vägarbete. Det slutade med att Cyklandeombud hamnade på skolbänken Entreprenören Wester’s Group är pionjärer. De är bland de första entreprenörer (som vi känner… Fortsätt läsa →

Vägarbete Norr Mälarstrand skapar konflikter mellan gång- och cykeltrafik

Vid vägarbetet på Norr Mälarstrand har det länge varit en trafikomledning som skapar konflikter. Har trafikkontoret godkänt detta? Tanken är att gående ska går över på andra sidan vägen, men det har aldrig fungerat. Istället väljer de gående den genaste… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑