Kategori

utformning

Förslag avrinning kurvan Fredhällsparken

Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador. Underdimensionerat Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom… Fortsätt läsa →

Längsgående järn risk för personskador vid Liljeholmskajen

Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen. Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här. Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:… Fortsätt läsa →

Grind rakt över cykelstråk Kungens kurva

Coop har en stor grind rakt över regionala cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden. I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Att ens projektera och bygga… Fortsätt läsa →

Aluminiumplåt på Rissnebron risk för cyklande

Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om. Vilka är bristerna? [texten uppdateras] Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion…. Fortsätt läsa →

Anpassa Västerbron för ökande gång- och cykeltrafik

Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik? Idag finns inte tillräckligt utrymme för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan… Fortsätt läsa →

Rumble strips är pengarna i sjön

[texten uppdateras]Rumble strips fungerar inte visar de senaste studierna. VTI betecknar rumble strips som en säkerhetsrisk. Trots det används det av trafikkontoret i Stockholm. Trots att trafikkontoret fått information om att bullerremsor inte fungerar för cykeltrafik fortsätter de använda dem…. Fortsätt läsa →

Olycka igen i farliga kurvan vid Alvik

Åter har en cyklande trafikant skadats och åkt ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda. Under många år har cyklande trafikanter… Fortsätt läsa →

Stålrör som kant vid cykelbana riskerar benbrott för cyklande

Flera cyklande har kört omkull, med bland annat benbrott som resultat, där stålrör ligger som längsgående kant i asfalten vid gång- och cykelbana. Ett exempel finns i Nacka Finnboda, ett annat vid Liljeholmskajen. 190615 Benbrott efter cykling över stålrören Finnboda… Fortsätt läsa →

Staden vill inte säkra farliga Munkbroleden

Nya olyckor inträffar vid farliga cykelstråket längs Munkbroleden. Cykelstråket är så smalt att säkra möten mellan cyklande ej är möjligt. Föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp och lastcykel är uteslutna, liksom cyklande med funktionsvariationer. Staden vägrar att ens ta bort… Fortsätt läsa →

© 2019 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑