Kategori utformning

Kantstenshinder populärt i nyproduktion

Kantstenshinder är populärt i nyproduktion i Stockholm, trots att det hindrar cykeltrafik, särskilt trafikanter med funktionsvariationer. Stadens egna styrande dokument följs inte. Kantstenshinder finns i många relativt nya bostadsområden i Stockholm. När en lokalgata ansluter till en större gata är… Fortsätt läsa →

Lilla bron Rissne/Rinkeby riven

Nu är lilla bron mellan Rissne/Ursvik och Rinkeby riven. Omledningen är ganska lång, förbi byggarbetsplats. Cyklandeombud bevakar hur den nya lösningen utformas Frågan är hur den nya lösningen kommer att se ut. Den längre bron har haft problem med halka… Fortsätt läsa →

Preview på nya fina Åkeshov

Vi börjar se resultatet av stadens satsningar på cykelinfrastruktur. Sweco och trafikkontoret bjöd in de cyklande till workshop för Hässelbystråket 2015. År 2015 bjöd Sweco och trafikkontoret i Stockholm in de cyklande till en workshop, för att få förslag på… Fortsätt läsa →

Förslag avrinning kurvan Fredhällsparken

Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador. Underdimensionerat Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom… Fortsätt läsa →

Längsgående järn risk för personskador vid Liljeholmskajen

Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen. Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här. Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:… Fortsätt läsa →

Grind rakt över cykelstråk Kungens kurva

Fastighetsägaren vid Coop har en grind rakt över regionala cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden. [texten uppdateras]I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Grinden fanns redan… Fortsätt läsa →

Aluminiumplåt på Rissnebron risk för cyklande

Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om. Vilka är bristerna? [texten uppdateras] Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion…. Fortsätt läsa →

Anpassa Västerbron för ökande gång- och cykeltrafik

Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik? Idag finns inte tillräckligt utrymme för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan… Fortsätt läsa →

Rumble strips är pengarna i sjön

[texten uppdateras]Rumble strips fungerar inte visar de senaste studierna. VTI betecknar rumble strips som en säkerhetsrisk. Trots det används det av trafikkontoret i Stockholm. Trots att trafikkontoret fått information om att bullerremsor inte fungerar för cykeltrafik fortsätter de använda dem…. Fortsätt läsa →

Olycka igen i farliga kurvan vid Alvik

Åter har en cyklande trafikant skadats och åkt ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda. Under många år har cyklande trafikanter… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑