Kategori underhåll

Lövhalka 2021

Här dokumenterar vi lövhalka i Stockholms län 2021 Supporta Cyklandeombud via Patreon [Texten uppdateras]VTI säger att lövhalka är som ishalka. Halkbekämpning behövs på både pendlingsstråk och mindre lokala cykelbanor, barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter. Läs mer om lövhalka Läs… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2021

Fortfarande har kommunerna utmaningar att organisera röjning av grenar och buskar som växer ut över gång- och cykelbanor. I Cyklandeombud fortsätter vi att röja själva så mycket vi hinner. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vi har dokumenterat brister i organisation… Fortsätt läsa →

Lövhalka är som ishalka

Fortfarande är lövhalka en betydande risk för omkullkörning i Stockholms län. I flera kommuner saknas rätt underhåll för att reducera risker med lövhalka. Enligt VTI är lövhalka som ishalka. När vi i cyklandeombud själva testar upplever vi det också som… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2020

Vi dokumenterar sommarunderhåll av gång- och cykelbanor 2020. Hur ser det ut med röjning av buskar som växer ut över gång- och cykelbanor, grenar som blåser ner, gräsklipp som lämnas. Supporta Cyklandeombud via Patreon Samlingsposten där vi driver ärendet i Stockholms… Fortsätt läsa →

Åtgärder vid prognos hårda vindar

När väderprognosen pekar på hårda vindar finns anledning för kommuner att boka sopning av cykelbanor, samt boka tillsyn/förankring av skyltar och byggstängsel vid vägarbeten. Vid hårda vindar blåser ofta grenar ner på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker innebär det… Fortsätt läsa →

Uppbruten asfalt på pendlingsstråk Sköndal risk för omkullkörning

Trots felanmälningar år efter år åtgärdas inte bulor på cykelstråket från norra Sköndal mot Tyresö. Bulorna riskerar omkullkörning och personskador. Här är det ett regionalt cykelstråk, och av Stockholms stad utsett pendlingsstråk, så här ska det vara hög standard. [texten… Fortsätt läsa →

Buskar klipps fortfarande inte längs cykelstråk

190624 Alvik kurva skymd sikt olyckor sker här Trots år av felanmälningar och löften från trafikroteln saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll på cykelstråk i Stockholm. För två år sedan drev vi ärendet att klippa buskar som växer ut och skapar… Fortsätt läsa →

Systematiska brister i sommarunderhåll och kvalitetskontroll

Trafikkontoret saknar idag organisation för sommarunderhåll av gång- och cykelinfrastruktur. Buskar och träd som växer fritt minskar framkomlighet och skapar risker för gående och cyklande. Felanmälan har ofta ingen effekt. Staden saknar kvalitetskontroll av sommarunderhåll. Fortfarande sommar 2021 klarar staden… Fortsätt läsa →

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑