Författare admin

Lövhalka 2021

Här dokumenterar vi lövhalka i Stockholms län 2021 Supporta Cyklandeombud via Patreon [Texten uppdateras]VTI säger att lövhalka är som ishalka. Halkbekämpning behövs på både pendlingsstråk och mindre lokala cykelbanor, barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter. Utmaningar att bedöma hur ofta… Fortsätt läsa →

Brister trafikomledning Årstaberg

Vid IKANO bostad’s arbete vid Årstaberg följs inte stadens villkor för trafikomledningar. Vissa brister var enkla att göra rätt från början. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]IKANO bostad ska riva en huskropp intill cykelpendlingsstråket vid Årstaberg. Norra trafikomledningen är inte… Fortsätt läsa →

Cykelbanekoll Alvik-Gröndal över broarna

Hösten 2021 genomförde vi Cykelbanekoll på sträckan Alvik till Gröndal via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Delvis är standarden urusel, möte är inte möjligt, med risker för gång- och cykeltrafik. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Stora delar av sträckan håller inte… Fortsätt läsa →

Arbeten på gång- och cykelbanor Stockholm 2021

Vi registrerar brister för gång- och cykeltrafik i vägarbeten årsvis, här för året 2021, för att ge en bättre överblick, och få med all dokumentation som görs, även mindre arbeten som inte får en egen post. Supporta Cyklandeombud via Patreon… Fortsätt läsa →

Hinderbana när tvärbanans bro Ursvik byggs i Sundbyberg

En hinderbana har ställts upp på gång- och cykelbanan förbi arbetsplatsen där en bro för tvärbanan ska byggas vid Ursvik. Bättre lösning är flaggvakt för byggtrafiken. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vid Ursvik ska en bro byggas för tvärbanan. Det… Fortsätt läsa →

Tranebergsbron urusel för gång- och cykeltrafik

Tranebergsbron är till stora delar underdimensionerad för gång- och cykeltrafik, med risker för personskador. En flaskhals för ökad och säker cykling från hela Västerort. Supporta Cyklandeombud via Patreon [ärendet uppdateras] Tranebergsbron behöver breddas på på- och avfarterna. Idag är det… Fortsätt läsa →

Kaos i vägarbetet Nybroplan

Mycket välkommet att Stockholms stad ska förbättra Nybroplan, men trafikomledningen är ett kaos Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Efter fyra veckor har Svevia inte lyckats få fram enkla skyltar som X1/X2. Vissa förbättringar är gjorda, men det är fortfarande kaos… Fortsätt läsa →

Götgatspuckeln, komplext att hitta bra lösning för gång och cykel

Sveriges kanske mest trafikerade huvudled för cykel går över Götgatspuckeln. Där finns utmaningar att klara framkomlighet för gående och cyklande. Nya förslaget är att cykeltrafik leds via Repslagargatan [texten uppdateras]Grundproblemet är att Götgatspuckeln är en huvudled för cykeltrafik med höga… Fortsätt läsa →

Efter 5 år, högst oklart om Stockholms stad åtgärdar trafikfarliga Big bags

På Torsgatan blockerar byggsäckar trottoaren, så att gående tvingas ut framför cykeltrafik på cykelpendlingsstråket. I svaret från Stockholms stad är det mycket oklart om de tänker agera eller om de förstår att det är en trafikfara. [texten uppdateras]Byggsäckar på trottoaren… Fortsätt läsa →

Slangar och kablar är risk för personskador

Slangar och kablar är enligt VTI risk för personskador. Därför ska alltid kabelmast användas för att dra kablar och slangar över trafiken. Kabelskydd är också risk för omkullkörning. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vi ser ofta kablar och slangar dras… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑