Författare admin

Slangar och kablar är risk för personskador

Slangar och kablar är enligt VTI risk för personskador. Därför ska alltid kabelmast användas för att dra kablar och slangar över trafiken. Kabelskydd är också risk för omkullkörning. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vi ser ofta kablar och slangar dras… Fortsätt läsa →

Hur placeras hinder för attentat effektivt

Stockholm stad har börjat placera ut tillfälliga granitblock för att skapa trygghet mot lastbilsattacker på vissa platser. Risken är att det kan bli ett mer attraktivt mål för en gärningsperson vid Götgatan. Vi ser ett behov av kompetensuppdatering. Supporta Cyklandeombud… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2021

Fortfarande har kommunerna utmaningar att organisera röjning av grenar och buskar som växer ut över gång- och cykelbanor. I Cyklandeombud fortsätter vi att röja själva så mycket vi hinner. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vi har dokumenterat brister i organisation… Fortsätt läsa →

Bite AB blockerar huvudled Brommaplan

Bite AB har ett arbete vid Brommaplan med parkskötsel. De stänger av huvudleden helt, och trafikomledning saknas. Vi kontaktar trafikkontorets jour i flera dagar, men det ger inte resultat. Supporta Cyklandeombud via Patreon Vi frågar Bite AB på plats om… Fortsätt läsa →

Trafikkontoret riskerar trafikolyckor vid Liljeholmsbron

Liljeholmsbron har en skada på gång- och cykelbanan. Gång- och cykeltrafik har stängts av på västra sidan. Trafikkontoret följer inte sina egna villkor i den tillfälliga trafikomledningen, med risk för trafikolyckor som följd. Supporta Cyklandeombud via Patreon [Texten uppdateras]Liljeholmsbron är… Fortsätt läsa →

Stockholm vatten och avfall brister i trafiksäkerhet vid vägarbeten

Gång- och cykeltrafik är mest utsatta vid tillfälliga vägarbeten visar VTI. Vi har dokumenterat att även Stockholm vatten och avfall har dessa brister. Ofta följs inte Stockholm stads villkor för vägarbete. Vi föreslår möte för att starta förändringsarbete. Supporta Cyklandeombud… Fortsätt läsa →

Risk för trafikolyckor när Stockholm vatten utför arbete på cykelbana i Huddinge

Stockholm vatten visar återkommande brister i trafiksäkerhet för gående och cyklande. Här dras slangar över gång och cykelbana i Huddinge intill Källbrinks idrottsplats Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Slangar och kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafikerade vägar, gång-… Fortsätt läsa →

Extreme challange när trafikverket renoverar Skurubron

En brant sektion blir risk för personskador vid trafikverkets renovering av Skurubron. Efter anmälan vill trafikverket ändå inte agera, vilket är oroande. Supporta Cyklandeombud via Patreon För trafikanter med lastcykel och barn och matkassar blir det en överraskning, risk att… Fortsätt läsa →

Byggställning Hornsgatan villkor för arbete på väg följs inte

En byggställning vid Hornsgatan nära slussen följer inte stadens villkor för vägarbete. Otryggt och risker för prioriterad trafik gång och cykel. Funktionsvarierade mest utsatta. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]För gående blir det risker och otryggt när cyklande leds in… Fortsätt läsa →

Otryggt för gående vid Ellevios arbete Alvik

Vid Ellevios arbete vid Alvik på huvudled för cykeltrafik, är det så smalt att gående inte kan passera samtidigt med cykel. Detta hade varit otänkbart på huvudleden för motortrafik intill. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Gående och cyklande är ofta… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑