Författare admin

Inget vite när gående och cyklande tvingas ut i tung trafik vägarbete Glömstavägen

Vid asfaltering av gång- och cykelbana längs regionala cykelstråket Glömstavägen, tvingas gående och cyklande ut i tung trafik. Trafikomledning saknas. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. När regionala cykelstråket längs Glömstavägen asfalteras glömmer utföraren att göra säker trafikomleding för gående… Fortsätt läsa →

Felanmäld över 6 år, glasskiosk skymmer sikt för trafiken

En väldigt enkel sak att åtgärda, flytta en mobil glasskiosk 10 meter för ökad sikt på huvudled. Ändå sker ingen åtgärd trots felanmälningar i över 6 år. Läge att höja kompetens om gång- och cykeltrafik i Stockholms förvaltningar samt hos… Fortsätt läsa →

Grus ökar olyckor istället för att minska olyckor

Kommunerna i Stockholms län använder ofta grus som halkbekämpning på gång- och cykelbanor. VTI menar att gruset snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Kommunerna måste alltså fasa ut användningen av grus. Supporta Cyklandeombud via Patreon VTI: Grus ökar olyckor Under mars… Fortsätt läsa →

Vill trafikverket ta bort snön de lägger på gång- och cykelstråk?

Vi försöker få trafikverket att ta bort plogvallar de lagt på cykelstråk, som blockerar en hel körriktning på huvudled för gång- och cykeltrafik. Supporta Cyklandeombud via Patreon Under flera år har det varit problem med att trafikverket plogar över snö från… Fortsätt läsa →

Misslyckad snöröjning på många gång- och cykelbanor

Sopsaltning lockar fler att gå och cykla, och minskar trafikolyckor. Men snöröjningen misslyckades på flera av de mest trafikerade pendlingsstråken i Stockholm. [texten uppdateras]Efter så många år av problem med snöröjningen i Stockholm för gångtrafik och cykeltrafik, är det märkligt… Fortsätt läsa →

Lövhalka är som ishalka

Fortfarande är lövhalka en betydande risk för omkullkörning i Stockholms län. I flera kommuner saknas rätt underhåll för att reducera risker med lövhalka. Enligt VTI är lövhalka som ishalka. När vi i cyklandeombud själva testar upplever vi det också som… Fortsätt läsa →

Vägspärrar på gång- och cykelbana

Länge har kommuner anlagt vägspärrar på gång- och cykelbanor i Stockholms län. Cyklande har länge försökt få väghållarna att förstå att det är ett hinder för ökad och säker cykling. Så här ser det ut för gång- och cykeltrafik Vägspärrarna… Fortsätt läsa →

Hur påverkar vattensamlingar gång- och cykeltrafik

Hur påverkar vattensamlingar trygghet och säkerhet för gång- och cykeltrafiken? Vi dokumenterar läget i Stockholms län. Vilka är riskerna? När trafikanterna gör oförutsedda sidoförflyttningar finns risk för påkörning och personskador för gående och cyklande trafikanter. Vattensamlingar döljer även gropar och… Fortsätt läsa →

Stockholm vatten misslyckas åter med gång- och cykeltrafik

Vid cykelpendlingsstråket Lövholmsvägen i Gröndal har Stockholm vatten och avfall ett arbete som hindrar gång- och cykeltrafik. Vad är orsaken till att Stockholm vatten har så svårt att följa villkor för vägarbete? Supporta Cyklandeombud via Patreon Gående och cyklande med funktionsvariationer… Fortsätt läsa →

Locka fler att coronacykla med max 30 km/t i hela staden

Verklig hastighet är ändå bara 13-20 km/t för motortrafik i citykärnor. Sänk skyltad hastighet till 30 km/t för att locka fler att #coronacykla, nu när kollektivtrafik ska undvikas. Supporta cyklandeombud via Patreon Skyltad hastighet om max 40 och 50 km/t… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑