Åtgärder vid prognos hårda vindar

När väderprognosen pekar på hårda vindar finns anledning för kommuner att boka sopning av cykelbanor, samt boka tillsyn/förankring av skyltar och byggstängsel vid vägarbeten. Vid hårda vindar blåser ofta grenar ner på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker innebär det… Fortsätt läsa →

Besiktning #13 Slussenbygget. Att få svar tar över fyra veckor.

Efter snart en månad har projekt Slussen ännu inte svarat på besiktning #12. Det tar veckor att få brister som är risk för personskador åtgärdade. [texten uppdateras] Besiktning #13 är utförd 2020-02-06. ca 13 nya avvikelser, ca 25 ej åtgärdade… Fortsätt läsa →

Grus vid vägarbete Sickla, risk för omkullkörning

Vid Sickla station längs Värmdövägen i Nacka pågår ett vägarbete, där grus används som ramp upp över kantsten. Grus ger risk för omkullkörning och personskador enligt VTI. Trafikanter med funktionsvariationer drabbas särskilt. Extra svårt har också barn som cyklar. Läs… Fortsätt läsa →

Stockholm vatten blockerar cykelstråk

För att spara in på TMA-fordon använder Stockholm vatten cykelpendlingsstråket för tung spolbil. Sträckan får sönderkörd mark, och trafiken blockeras. Skyltar för vägarbete saknas, trafikomledning saknas, ingen vakt hänvisar trafiken. I princip all gång- och cykeltrafik är blockerad då spolbilen… Fortsätt läsa →

Cykeltrafik glömdes vid trafikomledning Huddinge

Vid arbetet på gång- och cykelbanan längs Kommunalvägen i Huddinge är cykeltrafik bortglömt. Både gående och cyklande väljer att klafsa förbi arbetet i lera. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Arbetet är i höjd med Tomtbergaskolan. Gående och cyklande får… Fortsätt läsa →

Synd på rara ärter

Vid paradsträckan Norr Mälarstrand med alldeles underbar asfalt, har någon nu fräst spår i asfalten. Det var tillfälliga vägmarkeringar som skulle avlägsnas. Stockholms nya fina paradsträcka längs Norr Mälarstrand har tidigare haft tillfälliga vägmarkeringar. Dessa blev av oklar anledning kvar… Fortsätt läsa →

Vilka krav finns på kvalitet vid vägarbete?

Efter att Eltel asfalterat efter arbete vid pendlingsstråket Abrahamsberg bildas en stor vattensamling. Hur ser kraven ut för återställning? Kanske måste beställaren särskilt specificera att vattenavrinning ska fungera efter återställning av arbete. Det kanske var lika illa innan arbetet påbörjades…. Fortsätt läsa →

Avstängning utan omledning Kontrollvägen

Cykelpendlingsstråket parallellt med kontrollvägen vid Hägersten/Västberga var avstängt utan trafikomledning. Svårt för cyklande med funktionsvariationer, och kan innebära risker i mörker och regn. Där pendlingsstråket passerar Lerkrogsvägen hade en entreprenör stängt av utan trafikomledning. Utspetsning över kantsten saknades. Det innebär… Fortsätt läsa →

Staket utan markering på cykelstråk Älvsjövägen

Byggstängsel på pendlingsstråket Älvsjövägen norr om Kämpetorpsskolan saknar reflexer, risk för omkullkörning och personskador Byggstängsel har stått på cykelpendlingsstråket över ett halvår, och står fortfarande kvar trots felanmälningar. Här är det prioriterat cykelstråk. TA-plan saknades under sommaren 2019, men det… Fortsätt läsa →

Besiktning och anmälan #12, slussenbygget, fortsatt brister som riskerar personskador

Vi fortsätter rondera slussenbygget, och det visar sig behövas. Vi hittar åter brister med risk för personskador. Varför klarar inte entreprenör och beställare att rondera själva? [texten uppdateras] Besiktning och anmälan #12 utförs på datum 191218. Över 10 nya avvikelser…. Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2020 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑