Stockholm vatten och avfall brister i trafiksäkerhet vid vägarbeten

Gång- och cykeltrafik är mest utsatta vid tillfälliga vägarbeten visar VTI. Vi har dokumenterat att även Stockholm vatten och avfall har dessa brister. Ofta följs inte Stockholm stads villkor för vägarbete. Vi föreslår möte för att starta förändringsarbete. Supporta Cyklandeombud… Fortsätt läsa →

Risk för trafikolyckor när Stockholm vatten utför arbete på cykelbana i Huddinge

Stockholm vatten visar återkommande brister i trafiksäkerhet för gående och cyklande. Här dras slangar över gång och cykelbana i Huddinge intill Källbrinks idrottsplats Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Slangar och kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafikerade vägar, gång-… Fortsätt läsa →

Extreme challange när trafikverket renoverar Skurubron

En brant sektion blir risk för personskador vid trafikverkets renovering av Skurubron. Efter anmälan vill trafikverket ändå inte agera, vilket är oroande. Supporta Cyklandeombud via Patreon För trafikanter med lastcykel och barn och matkassar blir det en överraskning, risk att… Fortsätt läsa →

Byggställning Hornsgatan villkor för arbete på väg följs inte

En byggställning vid Hornsgatan nära slussen följer inte stadens villkor för vägarbete. Otryggt och risker för prioriterad trafik gång och cykel. Funktionsvarierade mest utsatta. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]För gående blir det risker och otryggt när cyklande leds in… Fortsätt läsa →

Otryggt för gående vid Ellevios arbete Alvik

Vid Ellevios arbete vid Alvik på huvudled för cykeltrafik, är det så smalt att gående inte kan passera samtidigt med cykel. Detta hade varit otänkbart på huvudleden för motortrafik intill. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Gående och cyklande är ofta… Fortsätt läsa →

Går det att placera lastcykelparkering på gatan?

En lastcykel är kanske fordonet som på allvar kan ersätta en egen bil, alltså skjutsa barn och storhandla mat. Parkering kan vara kanske största hindret att få fler att välja lastcykel. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]En lastcykel i bra… Fortsätt läsa →

Inget vite när gående och cyklande tvingas ut i tung trafik vägarbete Glömstavägen

Vid asfaltering av gång- och cykelbana längs regionala cykelstråket Glömstavägen, tvingas gående och cyklande ut i tung trafik. Trafikomledning saknas. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Supporta Cyklandeombud via Patreon När regionala cykelstråket längs Glömstavägen asfalteras glömmer utföraren att göra… Fortsätt läsa →

Felanmäld över 6 år, glasskiosk skymmer sikt för trafiken

En väldigt enkel sak att åtgärda, flytta en mobil glasskiosk 10 meter för ökad sikt på huvudled. Ändå sker ingen åtgärd trots felanmälningar i över 6 år. Läge att höja kompetens om gång- och cykeltrafik i Stockholms förvaltningar samt hos… Fortsätt läsa →

Grus ökar olyckor istället för att minska olyckor

Kommunerna i Stockholms län använder ofta grus som halkbekämpning på gång- och cykelbanor. VTI menar att gruset snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Kommunerna måste alltså fasa ut användningen av grus. Supporta Cyklandeombud via Patreon VTI: Grus ökar olyckor Under mars… Fortsätt läsa →

Vill trafikverket ta bort snön de lägger på gång- och cykelstråk?

Vi försöker få trafikverket att ta bort plogvallar de lagt på cykelstråk, som blockerar en hel körriktning på huvudled för gång- och cykeltrafik. Supporta Cyklandeombud via Patreon Under flera år har det varit problem med att trafikverket plogar över snö från… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑